EMPRESA Constructora de Girona

Serveis integrals de construcció i assessorament personalitzat

Construcció
residencial

Habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars. Serveis integrals amb disseny i qualitat.

Construcció
comercial

Espais comercials, industrials, oficines i equipament públic.

Reformes parcials o
integrals

Rehabilitacions i control de qualitat.

Obres acabades

La nostra visió

Construïr espais que millorin la qualitat de vida de les persones i atenguin a les seves necessitats, oferint solucions personalitzades i sostenibles.