Edifici plurifamiliar de 24 habitatges a Vilablareix

[...]